Söka efter objekt (positiva och negativa kriterier)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Söka efter objekt (positiva och negativa kriterier)

Grundläggande matematiska koncept


Detta är den svåraste övningen i grupperingskategorin. Eleven måste kunna hantera flera kriterier samtidigt. Vissa instruktioner innehåller positiva påståenden och andra negativa påståenden, samtidigt som de är ganska komplexa och kräver att barnet sorterar, tänker logiskt, koncentrerar sig och engagerar verbalt och arbetsminne och sin kunskap.


Varför är denna övning viktig?
Övningen fokuserar på att främja sortering enligt givna kriterier. Det är viktigt att kriterierna är tydligt definierade och att föremålen också kan klassificeras explicit. Eleven lär sig att tänka, analysera och strukturera sina tankar. Genom att sortera lär sig eleven också begreppsprecision, vilket är viktigt i matematik.

Vem passar denna övning till?
Främst förskolebarn, men den passar även äldre barn som behöver utveckla sina språkkunskaper.

Metodiska rekommendationer
Läs instruktionerna högt för eleven, spela upp dem från appen eller låt eleven läsa dem själv.

Eleven tittar på föremålen och förklarar hur hen går tillväga och varför. Fråga efter anledningen bakom elevens tänkande och om ett annat föremål på bilden också kan tillhöra gruppen och varför. Man måste vara försiktig med formuleringen av frågan och skillnaden mellan "är" och "är inte".
Det negativa uttalandet är mer utmanande. Denna övning kräver koncentration, språkförståelse, arbetsminne och kunskap. Det förbereder för senare lösning av logiska ordproblem.

Tips för liknande aktiviteter utanför appen
Denna typ av gruppering kan övas med barnet genom att spela spel som kräver beslutsfattande om sanningen och falskheten i påståenden, det vill säga vad som är sant och vad som är falskt.

Exempel på spel:

Allt som flyger har fjädrar. Allt som åker har hjul. Allt som simmar har fenor.

Du kan också använda negativa påståenden, till exempel allt som inte flyger tillhör gruppen.

Du kan också öva på spårvagnen eller vid busshållplatsen, genom att observera och beskriva en grupp människor. Fråga barnet: Vem tänker jag på? Han har inte långt hår, har glasögon, handväska och går inte på spårvagnen.

Spelet "Gissa vem?" är också bra för att öva på dessa färdigheter.