Matte Online

Låt oss hjälpa barn att fylla luckorna i matte!

Det är kanske inte alltid självklart vilken del av matematiken ett barn inte förstår. Om barnet har problem med bråk, till exempel, så brukar det oftast inte hjälpa att öva extra mycket i just bråk. Det finns en god chans att hen faktiskt inte har en ordentlig förståelse för till exempel division eller multiplikation. Levebee hjälper till att hitta och fylla i dessa kunskapsluckor.

Varje övning i Levebee-appen representerar minsta möjliga kunskapsbit.

Barn har ofta svårigheter med kontinuiteten i matematikkunskaperna. Om de inte förstår ett specifikt område är det svårt för dem att fortsätta bygga på med nya matematiska färdigheter. Tack vare många års erfarenhet av barn med särskilda behov har vi en mycket god förståelse för alla mentala steg som barn måste ta för att verkligen förstå en viss matematisk process.

Exempel på övningar:

102
Sök efter två kriterier

Grundläggande matematiska koncept

117
Höger-vänsterrotation ur andras perspektiv

Grundläggande matematiska koncept

124
Distribution: mer eller mindre med 1 eller 2

Grundläggande matematiska koncept

130
Mattestege

Grundläggande matematiska koncept

136
Hur många bilder försvann?

Grundläggande matematiska koncept

202
Para ihop tal (0-5)

Räkna till 5

209
 Hitta alla sätt att konstruera en stapel (0-5)

Räkna till 5

406
Hur mycket större / hur många saknas (0-20)

Räkna till 20

552
Enkla ordproblem (0-100), alla typer av ekvationer

Räkna till 100

701
Vilken skugga stämmer?

Geometri

Vill du testa Levebee på din skola eller förskola?
Få en gratis 2-månaders testlicens!

support@levebee.se

Skapad med kärlek till alla barn, inklusive de med specifika inlärningssvårigheter

Vi tillämpade all vår tidigare erfarenhet av att undervisa inte bara barn med särskilda behov utan även barn som av någon anledning missat en del av sin undervisning. Miljön i appen lämpar sig även för barn med autism, dyslexi, ADHD, synnedsättning eller annat modersmål.

 

Stöd till läraren

Levebee låter läraren kartlägga de matematiska kunskaperna i hela klassen och kontinuerligt övervaka hur väl eleverna presterar i dem.

 

Skydd av barns integritet

Appen visar inga annonser, samlar inte in några personuppgifter om barn och lagrar inte marknadsföringscookies. Alla våra servrar befinner sig i EU.

 

Breda tillämpningsmöjligheter

Levebee kan användas för att förklara, öva och utvärdera. Appen fungerar på datorer, surfplattor, mobiler, projektorer och interaktiva tavlor.

 

Enkel användning

Även barn som ännu inte kan läsa kan använda appen. Den är också lämplig för lärare som precis har börjat använda teknik i klassrummet.

Pilottestning - erfarenhet av utländska skolor

Lärare från pilotprojekten i Tjeckien, Slovakien, Polen, Rumänien och Israel är överens om att de förutom framsteg i matematik även sett förbättringar i barns självförtroende, koncentration, självständighet och samarbete med andra barn. Det har även observerats förbättrad skolnärvaro och utveckling av barnens digitala färdigheter.

Appen ger mig en tydlig bild av vad jag borde jobba mer med med eleverna, vilka bitar de har problem med och vad jag behöver fördjupa."

Anca, Rumänien

"Tack vare Levebee älskar mina elever matte och tycker det är roligt att lära sig mer genom aktiviteterna i appen. Det är inte bara ett spel som en belöning efter lärande utan spelbaserat lärande på riktigt."

Eva, Slovakien

"Appen hjälper eleverna inte bara med matematik utan också med att få bättre självförtroende och förbättra sin självbild."

Agata, Polen

Effekten på eleverna ur lärarens perspektiv:

"Jag blev också positivt överraskad över effekten appen hade på elevernas inställning till skolan och det ökande intresset att inte missa några klasser så att de inte missar tillfällen att använda appen. Jag hade elever som vägrade lämna förskolan för att gå hem och bad sina föräldrar att komma tillbaka och hämta dem senare så de skulle hinna göra några fler övningar i appen.""I det här specifika fallet, med det här barnet, hjälpte Levebee mig att enkelt utvärdera hans nivå. Övningarna i appen hjälper honom att återhämta de flesta ämnen han missat och hjälper även mig att få honom på rätt spår igen.""Jag är väldigt glad över ett visst barns framsteg eftersom han vanligtvis är väldigt blyg och inte aktivt involverad i någon aktivitet, även om han är duktig och smart. Men tack vare Levebee har jag sett framsteg i hans samarbetsförmåga, eftersom han har bett andra klasskamrater om hjälp med övningar i appen. Jag bad medvetet en av hans klasskamrater att sitta bredvid honom för att se om han skulle börja kommunicera, och det gjorde han. Nu är de vänner."