Identifiera objekt (likadana/liknande/olika)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Identifiera objekt (likadana/liknande/olika)

Grundläggande matematiska koncept


I den här övningen är det mer utmanande att definiera kriterierna än i föregående övning. Eleven vet redan hur man kan skilja på liknande och olika objekt, men det är viktigt att förklara, demonstrera och använda begrepp som olika och liknande på flera sätt nu. Eleven ska ha möjlighet att successivt tillägna sig dessa begrepp och införliva dem i ett aktivt ordförråd och tänkande.


Varför är denna övning viktig?
Övningen fokuserar på att främja sortering enligt givna kriterier. Det är viktigt att kriterierna är tydligt definierade och att föremålen också kan klassificeras explicit. Eleven lär sig att tänka, analysera och strukturera sina tankar. Genom att sortera lär sig eleven också begreppsprecision, vilket är viktigt i matematik.

Vem passar denna övning till?
Främst förskolebarn, men den passar även äldre barn som behöver utveckla sina språkkunskaper.

Metodiska rekommendationer
Eleven ska avgöra om bilden är densamma eller inte. Det ska inte vara några problem i den här uppgiften, men du ska ändå fråga varför hen tycker så.

Arbeta med instruktioner som "Välj en bild som liknar den valda bilden och inte är likadan som den." Be eleven att jämföra bilderna med varandra och identifiera vilken bild i raden det är likadan som – och varför; vilken är annorlunda - och varför; vilken är liknande - och varför.
Till exempel: Är det en skog eller inte? Liknar det en skog?
Låt eleven beskriva vad som är eller inte är en skog. På så sätt hjälper man till att förfina ordens betydelse. Låt eleven berätta vilka kriterier som uppfyller innehållet i ordet skog och vilka som inte gör det. På så sätt måste eleven definiera och omdefiniera sina kriterier och motivera sina resonemang. Detta är en mycket utmanande och viktig aktivitet.

Tips för liknande aktiviteter utanför appen
Att hitta likheter och olikheter är ett bra sätt att öva med barn i butiken. Jämför till exempel produkter med ditt barn och peka ut produkttyp, förpackning eller storlek. Fokusera också tillsammans på det faktum att bara genom att ändra kriterierna kan objekten som beskrivs tillhöra en grupp åt gången, och när kriterierna ändras kan samma artikel tillhöra en annan grupp. Låt barnet komma med sina kriterier så kan du gissa vilka de är. Du kan också jämföra bilar, byggnader eller leksaker.