Välj <, = eller > (0-5)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Välj <, = eller > (0-5)

Grundläggande matematiska koncept