Komplettera set

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Komplettera set

Grundläggande matematiska koncept


I den här övningen känner eleben till de valda objekten men måste ta reda på vilka kriterier hen ska fokusera på för att hitta vilket objekt som hör eller inte hör hemma bland de andra. Eleven känner förmodligen till den här typen av uppgifter från olika arbetsblad och aktiviteter från förskolan eller skolan.


Varför är denna övning viktig?
Övningen fokuserar på att främja sortering enligt givna kriterier. Det är viktigt att kriterierna är tydligt definierade och att föremålen också kan klassificeras explicit. Eleven lär sig att tänka, analysera och strukturera sina tankar. Genom att sortera lär sig eleven också begreppsprecision, vilket är viktigt i matematik.

Vem passar denna övning till?
Främst förskolebarn, men den passar även äldre barn som behöver utveckla sina språkkunskaper.

Metodiska rekommendationer
Läs instruktionerna högt för eleven, spela upp dem från appen eller låt eleven läsa dem själv.

Eleven tittar på föremålen och förklarar hur hen går tillväga och varför. Fråga efter anledningen bakom elevens tänkande och om ett annat föremål på bilden också kan tillhöra gruppen och varför. På så sätt tänker eleven, lär sig att argumentera och utvecklar språkkunskaper genom sina verbala resonemang. Detta bidrar till att lära sig på ett mycket djupare och mer komplext sätt.

Tips för liknande aktiviteter utanför appen
Prova ett liknande spel med ditt barn, men vänd på rollerna. Utmana barnet att sortera de olika föremålen (t.ex. leksaker, block eller knappar) själv enligt kriterier som hen valt. Din uppgift är att känna igen det kriterium enligt vilket barnet har delat upp dem (till exempel alla föremål med samma djurmotiv, samma färg, material, etc.).