Träffa rätt produkt eller kvot - 2 gånger tabell

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Träffa rätt produkt eller kvot - 2 gånger tabell

Multiplicera med 2