Lägga bilder i följd (5)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Lägga bilder i följd (5)

Grundläggande matematiska koncept


I den här övningen tittar eleven på en uppsättning med 5 bilder och bestämmer den korrekta ordningen på dem enligt tillståndet för handlingen i bilderna. Eleven behöver förstå situationen, förstå vilken av bilderna som representerar början, progressionen och slutet av handlingen, efter hur de förhåller sig till varandra tidsmässigt.

Vissa uppsättningar bilder är mer utmanande eftersom eleven inte möter situationerna ofta, och vissa uppsättningar skildrar situationer från vardagen. På så sätt kopplar eleven ihop sina erfarenheter och kunskaper, analyserar, knyter kopplingar och blir medveten om aktivitetsförloppet samt orsak och verkan av olika händelser.

Uppsättningen med 5 bilder är redan mer utmanande, då den föreställer en mer komplex handling.


Varför är denna övning viktig?
Den hjälper till att förstå de naturliga talen, som bildar ett ordnat system, uttrycker tal eller ordning. Eleven bildar sig gradvis en uppfattning om ordning och följd. Ett exempel är förståelsen av att en given situation är en konsekvens av den föregående (t.ex. var bladet på en växt först ett frö) och samtidigt själv har en efterföljare (en blomma i blom), precis som de naturliga talen. Men eleven måste först förstå arrangemanget "språkligt".

Barn i naturliga situationer förstår gradvis arrangemanget i båda riktningarna, vad som kommer före och efter.

Vem passar denna övning till?
Främst förskolebarn och tidig skolålder. Den hjälper till att utveckla logiska idéer och språkkunskaper.

Metodiska rekommendationer
Läs instruktionerna högt för eleven, spela upp dem från appen eller låt eleven läsa dem själv.

Eleven tittar på bilderna och berättar vad hen ser. Uppmuntra eleven att beskriva vad som hände med hjälp av bilderna. Låt sedan eleven börja dra dem, helst i rätt ordning, och placera dem i de tomma fönstren samtidigt som hen kommenterar varför hen tog detta beslut. Övningen kräver en utmärkt förståelse för sekvensen, men också koncentration, kunskap och i vissa fall att stå emot en impulsiv reaktion där bilden kan förvirra. En verbal beskrivning gör det möjligt för eleven att arbeta eftertänksamt och inte förhastat.

Tips för liknande aktiviteter utanför appen
Här kan taveluppsättningar som föreställer sagor vara till stor nytta.

Diskutera bilderna, låt eleven berätta sagan och bygga upp dess handling sekventiellt utifrån bilderna (t.ex. Hans och Greta, Rödluvan, osv.).

Du kan också skapa ett diagram över dagen: en uppsättning bilder eller foton som beskriver barnets dagliga aktiviteter. Prata om vad barnet gjorde eller kommer att göra den dagen och lägg bilderna i rätt ordning. Fråga: vilken bild föregår denna? Vilken bild kommer efter den här?

Du kan också träna på vanliga aktiviteter där sekvensen av steg är viktig. Exempel kan vara att laga mat, handla, bygga ett blocktorn, osv.