Hitta en bild efter dess position

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Hitta en bild efter dess position

Grundläggande matematiska koncept