Mer, mindre och lika med (0-5)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Mer, mindre och lika med (0-5)

Grundläggande matematiska koncept