Ordna tal (0-10)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Ordna tal (0-10)

Räkna till 10