Stapelmodeller +/- (0-100), tiotalet ändras inte, utan omgruppering

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Stapelmodeller +/- (0-100), tiotalet ändras inte, utan omgruppering

Räkna till 100