Medelsvåra ordproblem (0-100), enkla ekvationer

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Medelsvåra ordproblem (0-100), enkla ekvationer

Räkna till 100