Stapelmodeller +/- (0-100), 2-siffriga tal, tiotalet ändras inte

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Stapelmodeller +/- (0-100), 2-siffriga tal, tiotalet ändras inte

Räkna till 100