Hitta rätt resultat (0-100), 2-siffriga tal, tiotalet ändras

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Hitta rätt resultat (0-100), 2-siffriga tal, tiotalet ändras

Räkna till 100