Sortera objekt (abstrakta kriterier)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Sortera objekt (abstrakta kriterier)

Grundläggande matematiska koncept


Den här övningen är en mer utmanande version av föregående övning 104. Barnet känner till de valda objekten men funderar på vilka kriterier som gäller för att sortera dem. Nu tyder inte formen och färglikheten på någonting, eftersom föremålen hänger ihop på olika sätt.


Varför är denna övning viktig?
Övningen fokuserar på att främja sortering enligt givna kriterier. Det är viktigt att kriterierna är tydligt definierade och att föremålen också kan klassificeras explicit. Eleven lär sig att tänka, analysera och strukturera sina tankar. Genom att sortera lär sig eleven också begreppsprecision, vilket är viktigt i matematik.

Vem passar denna övning till?
Främst förskolebarn, men den passar även äldre barn som behöver utveckla sina språkkunskaper.

Metodiska rekommendationer
Läs instruktionerna högt för eleven, spela upp dem från appen eller låt eleven läsa dem själv.

Eleven tittar på föremålen och förklarar hur hen går tillväga och varför. Fråga varför hen tänker så och om ett annat föremål på bilden också kan tillhöra gruppen och varför. På så sätt tänker eleven, lär sig att argumentera och utvecklar språkkunskaper genom sina verbala resonemang. Detta bidrar till att lära sig på ett mycket djupare och mer komplext sätt.

Tips för liknande aktiviteter utanför appen
När du handlar, lägg märke till arrangemanget av produkter i butikerna. Varför är de ordnade så? Ställ frågor till ditt barn som "Varför finns ost, mjölk och yoghurt i samma del av butiken?" (mejeriprodukter), "Varför är morötter, sallad och gurka på motsatt sida från äpplen, päron och apelsiner?" (frukt och grönsaker), "Vad har kyckling, kalkon och anka gemensamt?" (fjäderfän)