Hitta alla sätt att få ett tal (0-10)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Hitta alla sätt att få ett tal (0-10)

Räkna till 10