Addition med stapelmodeller (0-10)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Addition med stapelmodeller (0-10)

Räkna till 10