Addition: Hitta termen (0-20)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Addition: Hitta termen (0-20)

Räkna till 20