Addition och substraktion av termer (0-100), multiplar av 10

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Addition och substraktion av termer (0-100), multiplar av 10

Räkna till 100