Addition och substraktion av termer (0-100), tiotalet ändras inte, utan omgruppering

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Addition och substraktion av termer (0-100), tiotalet ändras inte, utan omgruppering

Räkna till 100