Skriv ner och lös ett problem (0-100), tiotalet ändras inte, utan omgruppering

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Skriv ner och lös ett problem (0-100), tiotalet ändras inte, utan omgruppering

Räkna till 100