Avrunda tal

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Avrunda tal

Räkna till 100