Mer eller mindre med 1 eller 2 (0-10)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Mer eller mindre med 1 eller 2 (0-10)

Grundläggande matematiska koncept