Multiplicera med 2 genom att markera rader och kolumner inklusive abstrakt registrering

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Multiplicera med 2 genom att markera rader och kolumner inklusive abstrakt registrering

Multiplicera med 2