Multiplikation med 2: Välj rätt symbol <, >, =

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Multiplikation med 2: Välj rätt symbol <, >, =

Multiplicera med 2