Representera division med 2

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Representera division med 2

Multiplicera med 2