Multiplikation med 3: Välj rätt symbol <, >, =

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Multiplikation med 3: Välj rätt symbol <, >, =

Multiplicera med 3