Genomföra och slutföra ekvationer - multiplikation med 1 (ljud)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Genomföra och slutföra ekvationer - multiplikation med 1 (ljud)

Multiplicera med 1