Träffa rätt produkt eller kvot - multiplikation och division med 1

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Träffa rätt produkt eller kvot - multiplikation och division med 1

Multiplicera med 1