Träffa rätt uttryck baserat på produkt eller kvot - multiplikation och division med 5

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Träffa rätt uttryck baserat på produkt eller kvot - multiplikation och division med 5

Multiplicera med 5