Träffa rätt produkt eller kvot - multiplikation och division med 2, 3, 4, 5

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Träffa rätt produkt eller kvot - multiplikation och division med 2, 3, 4, 5

Multiplicera med 5