Lösa ordproblem för multiplikation och division med 1 - nivå II

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Lösa ordproblem för multiplikation och division med 1 - nivå II

Multiplicera med 1