Genomföra och slutföra ekvationer - multiplikation med 1, 2, 3, 4, 5, 10 (ljud)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Genomföra och slutföra ekvationer - multiplikation med 1, 2, 3, 4, 5, 10 (ljud)

Fördjupning av multiplikation med 1, 2, 3, 4, 5, 10