Träffa rätt produkt eller kvot - multiplikation och division med 1, 2, 3, 4, 5, 10

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Träffa rätt produkt eller kvot - multiplikation och division med 1, 2, 3, 4, 5, 10

Fördjupning av multiplikation med 1, 2, 3, 4, 5, 10