Lösa ordproblem för multiplikation och division med 1, 2, 3, 4, 5, 10 - nivå IV (matematiskt språk)

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Lösa ordproblem för multiplikation och division med 1, 2, 3, 4, 5, 10 - nivå IV (matematiskt språk)

Fördjupning av multiplikation med 1, 2, 3, 4, 5, 10