Representation av division med 10 baserat på antal set

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Representation av division med 10 baserat på antal set

Multiplicera med 10