Representation av division med 5 baserat på antalet objekt i ett set

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Representation av division med 5 baserat på antalet objekt i ett set

Multiplicera med 5