Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Deepening multiplication of 2,3,4,5,1,10