Lösa ordproblem för multiplikation och division med 1, 2, 3, 4, 5, 10 - nivå III

Tips på hur du använder denna övning hemma och i skolan.

Lösa ordproblem för multiplikation och division med 1, 2, 3, 4, 5, 10 - nivå III

Deepening multiplication of 2,3,4,5,1,10